Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00PLN
Suma 0,00PLN

Koszyk Realizuj zamówienie

Kategorie

eBiuletyn-Newsletter

REGULAMIN SKLEPU

 1. Sklep kosztorysy-poznan.pl/sklep jest prowadzony przez firmę:

 

EGREEN Piotr Bzowy

ul. Górczyńska 44/9

60-132 Poznań

NIP: 779-140-51-09, REGON: 639658294,

nr wpisu do ewidencji: 65597/2009

 

KONTO BANKOWE:  54 1020 4027 0000 1502 0194 4354

 

dalej nazywaną „Usługodawca”.

 

 1. Zamawiającym usługę może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Usługobiorcą”.

 

 1. Usługa – wykonanie kosztorysu zgodnie ze stosownymi normami prawnymi i zasadami sztuki kosztorysowania na na podstawie danych przekazanych przez Usługobiorcę i przekazanie mu go w wersji elektronicznej na wskazany przez niego w zamówieniu adres e-mail.

 

 1. Zapytania o koszt usługi można składać 24 godziny na dobę.

 

 1. Zawarcie umowy wykonania kosztorysu następuje z chwilą dokonania przez Usługobiorcę wpłaty kosztu usługi podanego przez Usługodawcę w odpowiedzi na zapytanie, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego regulaminu.

 

 1. Realizacja umowy, czyli przesłanie na adres e-mail podany przy składaniu zapytania o koszt, dokumentu sprzedaży w formie faktury elektronicznej i linku do kosztorysu następuje w 5 dni od daty zawarcia umowy.

 

 1. Usługodawca w przypadku zaistnienia niezgodności przedmiotu umowy z umową ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zawarcia wobec Usługobiorców będących w rozumieniu prawa konsumentami, a wobec pozostałych Usługobiorców na podstawie rękojmi.

 

 1. W przypadku niezgodności przedmiotu umowy z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Usługodawcy.

 

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą
  o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Usługobiorca podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Usługobiorca ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

 1. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Usługobiorcy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 

 1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Usługobiorcy w zakładce regulamin (http://www.kosztorysy-poznan.pl/sklep/regulamin.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Usługobiorcę obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Usługobiorca uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Usługodawca o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 

 1. Usługodawca zapewnia Usługobiorca poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyższej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu kosztorysy-poznan.pl/sklep, należy je wszystkie wyłączyć.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo
  i rzeczowo.

 

Wersja 1.0 (Poznań, 27.07.2013r.)